Haircreation Christel, gevestigd op Hoogstraat 24 bus 0.2 3690 Zutendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

htpp://www.haircreation.be

Schonkeren Christel
Hoogstraat 24 bus 0.2
3690 Zutendaal
089614444

haircreation@skynet.be

Luyten Guy is de opsteller van de  privacyverklaring gegevensbescherming van Haircreation Christel
Hij is te bereiken via luyten.guy@skynet.be

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Haircreation Christel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van onze klanten:

- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via haircreation@skynet.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Haircreation Christel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Haircreation Christel gebruikt geen programma’s voor geautomatiseerde besluitvorming.  


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Haircreation Christel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Klantgegevens:
om u te contacteren bij verandering van planning van de dienstverlening.

Naam, voornaam en telefoonummer: zolang u klant bent bij ons.

 

Personeelsgegevens: zolang u bij ons werkt of wettelijk voorzien is.

Om de nodige wettelijke contracten te kunnen opstellen bij aanwerving.
Om de nodige loonsberekening te kunnen laten uitvoeren door ons Sosiaal Secretariaat Securex.

Naam, Voornaam, adres, woonplaats, telefoonummer, rekeningnummer, geslacht, gezinszamenstelling.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Haircreation Christel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Haircreation Christel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Haircreation Christel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar haircreation@skynet.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Haircreation Christel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via haircreation@skynet.be